usługi

– w przypadku sytuacji kryzysowej „ogarnięcie fuckupu” – cena do negocjacji

– pierwsza konsultacja max. 500 zł netto – 2 h. spotkania + ew. koszt dojazdu

– wynagrodzenie na dalszym etapie ustalane jest indywidualnie wedle sytuacji

– opcja abonamentowe doradztwa w pakietach 2-4-6-8000 zł netto / 1 miesiąc

Strategiczne doradztwo wizerunkowe

– audyt i konstruktywna krytyka dotychczasowych działań działu marketingu

– przegląd i aktualizacja treści na stronach www, w social mediach i wszędzie indziej

– redagowanie komunikatów publicznych jak hasła reklamowe, oferty sprzedażowe

– selekcja metod działań i kontrahentów, dobór gadżetów i nośników reklamowych

Projektowanie konceptów kreatywnych

– planowanie kampanii reklamowej w oparciu o zasoby własne klienta

– opracowanie założeń wniosków o dofinansowanie inicjatywy społecznej

– klejenie myśli przy realizacji przedsięwzięć artystycznych i rozrywkowych

– szkolenia i wsparcie przy tworzeniu nowych stanowisk i zespołów roboczych

Zarządzanie produkcją imprez

– doprecyzowanie głównych założeń wydarzenia: celel, budżet, sposoby realizacji

– opracowanie mapy drogowej – harmonogram, preliminarz, program, negocjacje

– koordynacja całego procesu realizacji wydarzenia (artyści, technika, promocja)

– wsparcie merytoryczne w doborze elementów składowych przedsięwzięcia

Zapraszam do współpracy