O mnie

SKĄD SIĘ WZIĘŁA NAZWA „POWSINOGA” ?

Etymologia nazwy „Powsinoga” wywodzi się z angielskiego jej odpowiednika „Gadabout”

 someone who restlessly moves from place to place seeking amusement or the companionship of others 
tłumaczenie: osoba niespokojnie przemieszczająca się w poszukiwaniu rozrywki czy towarzystwa

– a restless seeker after amusement or social companionship 
tłumaczenie: niespokojny poszukiwacz zabawy lub towarzystwa społecznego